Категорије

ОNLINE НАРУЏБЕНИЦА

Име и презиме*
Телефон*
Е-пошта*
Унесите своје производе (име или шифра)*
*

Производи - енглески језик

Сортирај  
АП001 - Правилни глаголи

АП001 - Правилни глаголи

Представљени су примери правилних глагола и њихових облика у сва три времена.

0 дин
АП002 - Неправилни глаголи

АП002 - Неправилни глаголи

Приказани су примери неправилних глагола и њихових облика у сва три времена.

0 дин
АП003 - Глаголска времена

АП003 - Глаголска времена

Заступљена су глаголска времена.

0 дин
АП004 - Мерe

АП004 - Мерe

Представљене су речи које указују на мере и одговарајући примери.

0 дин
АП005 -Придеви, предлози, глаголи

АП005 -Придеви, предлози, глаголи

Приказани су примери придева, предлога и глагола и њихова примена.

0 дин
АП006 - Директни и индиректни говор

АП006 - Директни и индиректни говор

Представљени су примери директног и индиректног говора.

0 дин
АП007 - Везници

АП007 - Везници

Представљени су везници и њихова употреба кроз примере.

0 дин
АП008 - Погодбени начин

АП008 - Погодбени начин

Представљени су услови и њихова примена на примерима.

0 дин