Категорије

ОNLINE НАРУЏБЕНИЦА

Име и презиме*
Телефон*
Е-пошта*
Унесите своје производе (име или шифра)*
*

Производи - савремено доба

Сортирај  
И019 - Балкански ратови

И019 - Балкански ратови

Визуелно помагало за предмет историје приликом проучавања градива историје у основним и средњим школама.

0 дин
И020 - I светски рат

И020 - I светски рат

Визуелно помагало за предмет историје приликом проучавања градива историје у основним и средњим школама.

0 дин
И021 - Србија у I светском рату

И021 - Србија у I светском рату

Промените и пробивот на фронтот, војските од двете страни и главниот правец на настапувањето на Централните сили и Антантата. Интегрирани две помали карти и тоа Европа пред почетокот на Првата светска војна и Европа меѓу двете светски војни.

0 дин
И022 - Европа између два рата

И022 - Европа између два рата

Визуелно помагало за предмет историје приликом проучавања градива историје у основним и средњим школама.

0 дин
И023 - II светски рат у Европи и Африци

И023 - II светски рат у Европи и Африци

Визуелно помагало за предмет историје приликом проучавања градива историје у основним и средњим школама.

0 дин
И024 - Европа после II светског рата

И024 - Европа после II светског рата

На картата да се прикажани локалитетите каде што се пронајдени остатоците од предците на современиот човек. Прикажани се климатските услови и местата на кои се формирале првите цивилизации.

0 дин
И024 - Завршне ратне операције

И024 - Завршне ратне операције

Визуелно помагало за предмет историје приликом проучавања градива историје у основним и средњим школама.

0 дин